องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

โทรฯ.052-009-474, 061-268-0101 แฟ็กซ์.053-248577

email: borkaew_01@hotmail.com

facebook :องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ติดต่อสอบถาม