องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

รถไถฟาร์ม ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด ม.1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ตามที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเกี๊ยะนอก ม.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด เนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุฝนที่ผ่านมา ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ในการนี้ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64 นายกอบต.บ่อแก้ว ได้มอบหมายให้กองช่างนำรถไถฟาร์ม ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด ม.1 และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ