องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามคำสั่งราชการให้กักตัวตัวเอง ณ ที่พั

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง