องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.บ่อแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง