องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง พิมพ์

ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ได้ขอความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก 
ในการนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้มอบหมายให้กองช่าง นำรถดั๊มเปอร์เพื่อช่วยงานก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าว
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย