องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 65 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 73 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 90 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 80 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 96 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 71 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 37357 รายการ [ หน้า 1 / 1868 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
58428ด่วนที่สุด เรียน นอ.หางดง แม่ริม สันป่าตอง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ฯ (ชม0023.5/37377) 7 ธ.ค. 2565
58427 เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37333)  7 ธ.ค. 2565
58426 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จปกติ (ชม0023.5/37364)  7 ธ.ค. 2565
58425 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37346)  7 ธ.ค. 2565
58424 เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37351)  7 ธ.ค. 2565
58423 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37354)  7 ธ.ค. 2565
58422ด่วนที่สุด เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถุกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่1/2565 ฯ  7 ธ.ค. 2565
58421 เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ฝาง พร้าว สันป่าตอง หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการทุนเมตตาสมเด็จย่า (ชม0023.6/1133) 7 ธ.ค. 2565
58420 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป. และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน.ฝ่าย และท้องถิ่นอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ชม0023.1/1134) 7 ธ.ค. 2565
58419ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (ชม0023.3/37321) 7 ธ.ค. 2565
58418 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 (ชม0023.3/37317) 7 ธ.ค. 2565
58417 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 7 ธ.ค. 2565
58416 ถึง อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (ชม0023.1/37258) 7 ธ.ค. 2565
58415 เรียน นอ.ดอยสะเก็ด พร้าว แม่แตง สันทราย สารภี เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ 7 ธ.ค. 2565
58414ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (ชม 0023.3/37259) 7 ธ.ค. 2565
58413ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) (ชม0023.3/37261)  7 ธ.ค. 2565
58412 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ยกเลิกคำสั่งขอจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37209) 7 ธ.ค. 2565
58411 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ (ชม0023.5/37204) 7 ธ.ค. 2565
58409 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/37155)  6 ธ.ค. 2565
58408 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/37158)  6 ธ.ค. 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น