องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 กันยายน 2565 | เปิด 1 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 กันยายน 2565 | เปิด 2 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

26 กันยายน 2565 | เปิด 4 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

23 กันยายน 2565 | เปิด 7 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ่อแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2565

02 กันยายน 2565 | เปิด 11 ครั้ง

ประสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02 กันยายน 2565 | เปิด 59 ครั้ง

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 56 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 63 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 80 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 66 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 83 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 60 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 36709 รายการ [ หน้า 1 / 1836 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
57734 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้อปท เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย (ชม0023.3/ว28936) 28 ก.ย. 2565
57733ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เเละนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่อง ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูเเล้ง ปี2565/2566 (ชม0023.3/ว28972) 28 ก.ย. 2565
57732ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอจอมทอง สารภี เเม่เเตง เเม่อาย เเละฮอด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมเเก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)(ชม0023 28 ก.ย. 2565
57731ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้เเละรับรองเเนวเขตที่ดิน (ชม0023.4/28757) 28 ก.ย. 2565
57730ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภออมก๋อย เวียงเเหง เเละกัลยาณิวัฒนา) ทน.ชม เเละ ทม.เเม่โจ้ เรื่อง บันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท รายปี (มฝ.1) (ชม0023.3/ว28932) 28 ก.ย. 2565
57729 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ (ชม0023.4/ว28934) 28 ก.ย. 2565
57728 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้ง พนง สถานธนานุบาลฯ (ชม0023.1/ว28 28 ก.ย. 2565
57727 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.1/ว28907) 28 ก.ย. 2565
57726 เรียน นายอำเภอเเม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ฯ (ชม0023.5/28859) 28 ก.ย. 2565
57725 ถึง อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.5/ว28860) 28 ก.ย. 2565
57724 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา เเม่ออน ไชยปราการ เเละเเม่อาย) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 ฯ (ชม0023.2/ว28811) 28 ก.ย. 2565
57723 ถึง อำเภอเเม่เเตง พร้าว เเม่วาง สะเมิง กัลยาณิวัฒนา เเละฮอด เรื่องรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2565 (ชม0023.2/ว28802) 28 ก.ย. 2565
57722ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอจอมทอง เเม่เเจ่ม เเละเเม่วาง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ (ชม0023.5/28841) 28 ก.ย. 2565
57721 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 27 ก.ย. 2565
57720ด่วนที่สุด เรียน ทถอ.เมือง ฝาง แม่ออน สันกำพง แม่แตง จอมทอง แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง แม่อาย ไชยปราการ พร้าว แม่วาง นายก อบจ.ชม ทน.ชม เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯ  27 ก.ย. 2565
57719ด่วนที่สุด เรียน นอ.เมือง หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่ง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ฯ  27 ก.ย. 2565
57718 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) (ชม0023.1/28754) 27 ก.ย. 2565
57717 ถึง อำเภออมก๋อย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุหินคลุกและเครื่องจักรกลพร้อมพลขับ (ชม0023.3/28720) 27 ก.ย. 2565
57716ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ (ชม0023.5/ว28712) 27 ก.ย. 2565
57715 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะใหแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ชม0023.5/28713) 27 ก.ย. 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น