องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม

รถไถฟาร์มบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 19 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\"

เมื่อ 17 พ.ค. 2565 | อ่าน 4 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนน บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

เมื่อ 12 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดร่องน้ำโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

เมื่อ 12 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามคำสั่งราชการให้กักตัวตัวเอง ณ ที่พั

เมื่อ 05 เม.ย. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการกักตัวตามคำสั่งราชการให้

เมื่อ 30 มี.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการกักตัวตามคำสั่งราชการให้กักตัวเอง ณ ที่พักอาศ

เมื่อ 28 มี.ค. 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

โครงการจัดการขยะตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 18 มี.ค. 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่โบสถ์คริสตจักรเด่นฮ่อม ม.9

เมื่อ 14 ก.พ. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านแม่โต๋และบ้านหนองคริซูใน

เมื่อ 14 ก.พ. 2565 | อ่าน 36 ครั้ง

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านแม่ขะปูและบ้านห้วยเต่า

เมื่อ 10 ก.พ. 2565 | อ่าน 37 ครั้ง

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านห้วยเต่าและบ้านเด่นฮ่อม

เมื่อ 09 ก.พ. 2565 | อ่าน 57 ครั้ง

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านบ่อแก้วและบ้านป่าเกี๊ยะใน

เมื่อ 08 ก.พ. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านป่าเกี๊ยะนอกและบ้านแม่ยางห้า

เมื่อ 08 ก.พ. 2565 | อ่าน 34 ครั้ง

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ 25 ม.ค. 2565 | อ่าน 52 ครั้ง

มอบของขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2565 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เมื่อ 24 ม.ค. 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านแม่โต๋ใน บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

เมื่อ 20 ม.ค. 2565 | อ่าน 55 ครั้ง

รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนวัดบ่อแก้ววนาราม

เมื่อ 17 ม.ค. 2565 | อ่าน 52 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านปางมะโอ

เมื่อ 17 ม.ค. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่ เตรียมการสร้างโบสถ์คริสตจักร บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10

เมื่อ 14 ม.ค. 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

ตัดหญ้าสนามกีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและรอบสระน้ำของอบต.บ่อแก้ว

เมื่อ 13 ม.ค. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก ม.1

เมื่อ 11 ม.ค. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านเด่นฮ่อม ม.9

เมื่อ 11 ม.ค. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้านแม่ยางห้า เตรียมจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์

เมื่อ 19 ธ.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนพื้นที่ห้วยอีค่าง บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 04 ธ.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนเส้นบ้านดง – ห้วยต้นผึ้ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

เมื่อ 02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง

อบจ.เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ปรับปรุงถนนสายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม - ห้วยเต่า

เมื่อ 11 พ.ย. 2564 | อ่าน 69 ครั้ง

รถไถฟาร์ม ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด ม.1

เมื่อ 27 ต.ค. 2564 | อ่าน 69 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ เพื่อซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านสนามกีฬา ม.5

เมื่อ 26 ต.ค. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง

ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

เมื่อ 21 ต.ค. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน แม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 13 ต.ค. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้พิการ - ผู้ป่วยติดเตียง แม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 07 ต.ค. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง

ซ่อมบำรุงเครื่องกระจายเสียง บ้านห้วยเต่า ม.7

เมื่อ 06 ต.ค. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง

ปรับปรุงพื้นที่ รพ.สต.บ้านปางมะโอ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

เมื่อ 06 ส.ค. 2564 | อ่าน 106 ครั้ง

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เมื่อ 06 ก.ค. 2564 | อ่าน 102 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว ณ ต้นน้ำบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

เมื่อ 28 มิ.ย. 2564 | อ่าน 91 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง

โครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าสงวงแห่งชาติป่าสะเมิง

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย นายจำเริญ จีแดงท้องถิ่นอำเภอสะเมิง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 109 ครั้ง

รถแบ็คโฮ กำจัดผักตบชวา หนองกิจจา บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 17 พ.ค. 2564 | อ่าน 173 ครั้ง

ปรับปรุงถนน สายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม

เมื่อ 07 พ.ค. 2564 | อ่าน 158 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านบ่อแก้ว ม.5

เมื่อ 30 เม.ย. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง

รถแทรกเตอร์ฟาร์มปรับพื้นที่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว ม.5

เมื่อ 29 เม.ย. 2564 | อ่าน 138 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 24 เม.ย. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านใหม่สตรอ ม.4

เมื่อ 10 เม.ย. 2564 | อ่าน 102 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 02 เม.ย. 2564 | อ่าน 140 ครั้ง

ตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมการจัดงานกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อ 26 มี.ค. 2564 | อ่าน 88 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดหลุมเพื่อสร้างห้องน้ำแห่งใหม่ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

เมื่อ 24 ก.พ. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง

ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 22 ม.ค. 2564 | อ่าน 120 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 23 ธ.ค. 2563 | อ่าน 107 ครั้ง

ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ

เมื่อ 23 ธ.ค. 2563 | อ่าน 110 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดวางท่อระบายน้ำ เส้นทางระหว่างบ้านป่าเกี๊ยะใน – หย่อมบ้านป่ากล้วย

เมื่อ 08 ธ.ค. 2563 | อ่าน 114 ครั้ง

ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 จำนวน 6 จุด

เมื่อ 30 พ.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนข้ามสะพานบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

เมื่อ 24 พ.ย. 2563 | อ่าน 117 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ถอนและตัดกอไผ่ที่ล้มขวางถนน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 06 พ.ย. 2563 | อ่าน 106 ครั้ง

ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

เมื่อ 29 ต.ค. 2563 | อ่าน 119 ครั้ง

ปรับปรุงถนนเส้นทางไปโบสถ์ บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ 4

เมื่อ 10 ต.ค. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง

ตัดหญ้าสนามกีฬากลางหมู่บ้านเด่นฮ่อม เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อ 10 ต.ค. 2563 | อ่าน 123 ครั้ง

ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

เมื่อ 18 ก.ย. 2563 | อ่าน 105 ครั้ง

ซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

เมื่อ 04 ก.ย. 2563 | อ่าน 94 ครั้ง

ปรับปรุงถนน บ้านแม่ขะปู (หย่อมบ้านห้วยตองสาด) หมู่ที่ 3

เมื่อ 29 ส.ค. 2563 | อ่าน 93 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ) หมู่ที่ 4

เมื่อ 19 ส.ค. 2563 | อ่าน 102 ครั้ง

ซ่อมแซมหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 22 ก.ค. 2563 | อ่าน 127 ครั้ง

ซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และตลาดบ่อแก้ว รวม 5 จุด และหย่อมบ้านสันใหม่ 2 จุด รวมทั้งหมด 7 จุด

เมื่อ 18 ก.ค. 2563 | อ่าน 96 ครั้ง

ปรับเกลี่ยถนนหย่อมบ้านแม่นาเปอะ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

เมื่อ 17 ก.ค. 2563 | อ่าน 100 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 | อ่าน 95 ครั้ง

ปรับเกลี่ยถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านตีนตาด) หมู่ที่ 4

เมื่อ 03 มี.ค. 2563 | อ่าน 99 ครั้ง