องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝน ศพด. ป่าเกี๊ยะนอก

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1