องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่โบสถ์คริสตจักรเด่นฮ่อม ม.9

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ตามที่นายธีรเดช โพเง ส.อบต.บ้านเด่นฮ่อม ม.9 ได้ส่งหนังสือคำร้องทั่วไปถึงอบต.บ่อแก้ว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถไถฟาร์ม เพื่อปรับปรุงพื้นที่โบสถ์คริสตจักร บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

ในการนี้ นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกอบต.บ่อแก้วได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการกองช่าง ได้มอบหมายให้นายบุญเลิศ จ่าคำ นำรถไถฟาร์มเข้าปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ดังภาพ

 

- จักรภัทร เขียวดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองช่าง -
                         รายงาน