องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน แม่ยางห้า ม.4

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ยางห้า ม.4 ได้ส่งคำร้องทั่วไปถึงอบต.บ่อแก้ว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถไถฟาร์ม เพื่อตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน เนื่องจากหญ้ารก เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาของชาวบ้าน
ในการนี้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 กองช่างได้นำรถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬากลางหมู่บ้าน บ้านแม่ยางห้า ม. 4 เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความแก่สะดวกให้นักกีฬาต่อไป ดังภาพ