องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

นิเทศติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2567 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม 2567

   องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โดยนายกิตติ แสงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว และนายเอกชัย ใสนวล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงานของ ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 11 ศูนย์ เป็นที่เรียบร้อย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น