องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง พิมพ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร นำทีมโดย นายเศรษฐศิลป์  แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจิต และ ประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามาตรฐานจริยธรรมประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ซึ่งภายในงานมีการประกาศเจตจำนงคืต่อต้านการทุจริต และประกาศมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามาตรฐานจริยธรรมประจำปี 2565 โดยในกิจกรรมมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ส.อบต. และพนักงานส่วนตำบลบ่อแก้ว การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโคโรน่า 2019