องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง พิมพ์