องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 6 คะเเนน ]
60%
ดี [ 4 คะเเนน ]
40%
ปรับปรุง [ 0 คะเเนน ]
0%